Kriser gör oss till bättre människor

Vi tror att vi kommer att se världen med andra ögon när denna kris är över. Precis som Hugo Rehnberg skriver gör kriser oss till bättre människor. Men det handlar också om att vi behöver höja blicken från oss själva och släppa vårt självförverkligande för att välja kärlek istället för rädsla.

Joe Dispenza säger:

”När vi har övergett vårt tillstånd från att överleva till kärlek, tacksamhet och skapande, istället för att reagera på våld, terrorism, rädsla, fördomar, konkurrens, själviskhet och separation kan vi träffas under denna kris”

”Once we transition our state of being from survival into love,gratitude & creation, then instead of reacting to violence, terrorism, fear, prejudice, competition, selfihness & separation we can come together during this crisis”

Läs mer på svd.se >>

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *