Behandling med kost effektivare än läkemedlen vid IBS


Studien genomfördes vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Sverige, där man jämförde effekterna av två kostbaserade behandlingar mot optimerad medicinsk behandling för patienter med måttlig till svår IBS (Irritable Bowel Syndrome). Deltagarna randomiserades till antingen en låg-FODMAP-diet med traditionella IBS-råd, en kost låg på kolhydrater men hög på protein och fett, eller till läkemedelsbehandling anpassad efter deras huvudsakliga IBS-symptom.

Efter fyra veckors intervention visade resultaten att båda kostbehandlingarna var mer effektiva än den medicinska behandlingen i att minska IBS-symtom, med signifikanta skillnader mellan grupperna. Studien understryker potentiella fördelar med kostbehandlingar som första linjens behandling för IBS.

Länk till Studien>>

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *