Bra sömn minskar risken att du blir förkyld

Sömn har en betydande inverkan på immunsystemets funktion och därmed på mottagligheten för infektioner som förkylning. Forskning har visat att både sömnlängd och sömnkvalitet spelar viktiga roller i kroppens förmåga att bekämpa infektioner.

Sömnlängd och risk för förkylning

En banbrytande studie av Cohen et al., publicerad 2009 i “Archives of Internal Medicine”, undersökte sambandet mellan sömnlängd och risken att utveckla förkylning. Studien involverade 153 deltagare som rapporterade sina sömnvanor under två veckor, varefter de utsattes för en förkylningsvirus. Resultaten visade att deltagare som sov mindre än sju timmar per natt var nästan tre gånger mer benägna att utveckla en förkylning än de som sov åtta timmar eller mer.

Sömnkvalitet

Det är inte bara antalet sovtimmar som räknas, utan även sömnkvaliteten. Samma studie från Cohen et al. fann att deltagare med dålig sömnkvalitet, mätt genom frekventa uppvaknanden eller svårigheter att somna, också visade en högre sannolikhet för att få en förkylning. De med 92% eller högre sömneffektivitet hade den lägsta risken för att få en förkylning.

Sömn och immunförsvar

Förklaringen till dessa observationer ligger i sömnens roll i att modulera immunsystemet. Under sömn produceras och regleras flera immunfunktioner, inklusive produktionen av cytokiner, som är avgörande för att bekämpa infektioner. Otillräcklig sömn kan minska produktionen av dessa proteiner och minska aktiviteten hos vita blodkroppar, vilket gör kroppen mindre effektiv på att bekämpa infektioner.

Rekommendationer för förebyggande

För att minska risken för förkylningar och andra infektioner rekommenderar forskare att prioritera både tillräcklig sömn (vanligtvis 7-9 timmar för vuxna) och god sömnkvalitet. Detta kan uppnås genom att skapa en regelbunden sömnrutin, undvika stimulanser som koffein och elektroniska skärmar innan sänggåendet, samt skapa en lugn och bekväm sömnmiljö.

Denna forskning understryker vikten av god sömn som en del av en hälsosam livsstil och dess betydelse för att upprätthålla ett starkt immunförsvar, särskilt i tider då man är utsatt för infektioner som förkylning.

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *