Kapitel 2 av 2
Pågående

Hur du tolkar resultatet och nästa steg

Så här tolkar du resultatet

Vid minst 5 JA (73%) kan vara tecken på att du har trötta binjurar.

Förslag på nästa steg

Du kan göra testet flera gånger och se hur du utvecklas. Om du har mindre än 73%, rekommenderas att du tar kontakt med oss för provtagning.