Kapitel 12 av 13

För- och nackdelar med hormonersättning under klimakteriet.

Hormonersättningsterapi (HRT) har länge varit en populär behandling för att lindra klimakteriebesvär hos kvinnor. Det finns dock fördelar och nackdelar med denna behandling, och beslutet att använda HRT bör tas efter noggrant övervägande och samråd med en läkare. Här följer några av de mest framstående för- och nackdelarna med HRT:

Fördelar med HRT:

 1. Lindring av klimakteriesymptom: HRT kan minska eller eliminera värmevallningar, nattliga svettningar och andra klimakteriesymptom.
 2. Förbättrad benhälsa: Östrogen bidrar till att upprätthålla benens densitet, och HRT kan minska risken för osteoporos och frakturer hos postmenopausala kvinnor.
 3. Vaginal hälsa: HRT kan förbättra vaginal torrhet, vilket gör samlag mindre smärtsamt och kan minska risken för urinvägsinfektioner.
 4. Potentiellt skydd mot hjärtsjukdom: Vissa studier har visat att HRT kan minska risken för hjärtsjukdom om det påbörjas tidigt i menopaus.
 5. Förbättring av humör och välbefinnande: Många kvinnor rapporterar förbättrat humör och övergripande välbefinnande när de tar HRT, även om dess roll i behandling av klinisk depression är mindre klar.

Nackdelar med HRT:

 1. Bröstcancerrisk: Vissa former av HRT, särskilt kombinationsterapier av östrogen och progesteron, har visats öka risken för bröstcancer.
 2. Hjärt-kärlsjukdom: Äldre studier visade en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor som påbörjade HRT flera år efter menopaus. Senare forskning har dock nyanserat denna uppfattning, och det finns bevis för att HRT kan vara skyddande om det startas tidigt.
 3. Risk för blodpropp: HRT kan öka risken för djup ventrombos eller lungemboli, särskilt under det första året av användning.
 4. Stroke: Vissa studier har visat att HRT kan öka risken för stroke.
 5. Gallblåsesjukdom: Användning av HRT kan öka risken för gallsten och andra gallblåsesjukdomar.
 6. Biverkningar: Som med alla läkemedel kan HRT orsaka biverkningar, inklusive ömhet i brösten, huvudvärk, illamående, uppblåsthet och humörsvängningar.

Beslutet att påbörja, fortsätta eller avsluta HRT bör baseras på en individuell bedömning av risker och fördelar i samråd med en läkare. Andra faktorer, såsom kvinnans ålder, tiden sedan menopausen började, och hennes personliga och familjehistoria av vissa sjukdomar, bör också beaktas. Olika former av HRT och administreringssätt (som piller, plåster, geler eller vaginala preparat) kan ha olika riskprofiler, vilket ytterligare komplicerar beslutsprocessen. Därför är det viktigt att diskutera alla alternativ och överväganden med en vårdgivare.