Depression är en psykisk sjukdom som kännetecknas av ihållande nedstämdhet och minskat intresse eller glädje i aktiviteter som tidigare varit njutbara. Klimakteriebesvär, å andra sidan, avser en uppsättning symtom som kvinnor kan uppleva som en del av den naturliga övergången till menopaus. Även om det finns vissa överlappningar i symtomen, finns det också betydande skillnader mellan de två tillstånden.

Depression:

 1. Känslomässiga symtom:
  • Ihållande känslor av sorg, hopplöshet eller tomhet.
  • Förlust av intresse eller glädje i aktiviteter.
  • Känslor av värdelöshet eller överdriven skuld.
  • Tankar på döden eller självmord.
 2. Fysiska symtom:
  • Trötthet eller brist på energi.
  • Förändringar i aptit eller vikt.
  • Sömnproblem (för mycket sömn eller sömnlöshet).
  • Psykomotorisk agitation eller hämning (t.ex. orolig eller långsam rörelse).
  • Koncentrationssvårigheter eller beslutsvårigheter.
 3. Orsaker: Depression kan orsakas av en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Det kan inträffa oberoende av specifika livshändelser eller förändringar i kroppen.

Klimakteriebesvär:

 1. Känslomässiga symtom:
  • Humörsvängningar.
  • Irritabilitet.
  • Minskad libido.
  • Många kvinnor rapporterar också känslor av sorg eller förlust kopplat till övergången till menopaus och upphörandet av menstruation.
 2. Fysiska symtom:
  • Värmevallningar och nattsvettningar.
  • Vaginal torrhet och obehag under samlag.
  • Urininkontinens eller frekvent urinering.
  • Sömnsvårigheter (som ofta är kopplade till värmevallningar eller nattsvettningar).
  • Förlust av benmassa eller ökad risk för osteoporos.
 3. Orsaker: Klimakteriebesvär beror på minskningen av östrogen och progesteron i kroppen när en kvinna närmar sig menopaus. Hormonella förändringar påverkar flera kroppssystem, vilket resulterar i en mängd olika symtom.

Överlapp och skillnader: Det finns definitivt ett överlapp mellan symtomen på depression och klimakteriebesvär. Till exempel kan både depression och klimakteriebesvär orsaka sömnsvårigheter, trötthet och humörsvängningar. Emellertid är den underliggande orsaken och de fullständiga symtombilderna olika.

Det är också värt att notera att klimakteriet kan öka risken för att utveckla depression hos vissa kvinnor, särskilt de som tidigare har haft depression eller har en familjehistoria av sjukdomen.

Om en kvinna upplever symtom på depression under klimakteriet är det viktigt att söka professionell hjälp. Korrekt diagnos och behandling kan bidra till att förbättra livskvaliteten och förebygga ytterligare komplikationer.