Kapitel 7 av 13

Tobaksbruk och dess koppling till sjukdomar.

Tobaksbruk, särskilt rökning, är en av de ledande orsakerna till förebyggbara dödsfall och sjukdomar globalt. Den innehåller tusentals kemikalier, varav många är skadliga och flera är kända för att vara cancerframkallande. Här är några av de viktigaste sjukdomarna och hälsoproblemen som är kopplade till tobaksbruk:

 1. Cancer: Tobak är starkt kopplad till många former av cancer, särskilt:
  • Lungcancer
  • Strupcancer
  • Läppcancer
  • Tungcancer
  • Näsa- och bihålecancer
  • Struphuvudcancer
  • Matstrupscancer
  • Magsäckscancer
  • Bukspottkörtelcancer
  • Levercancer
  • Blåscancer
  • Njurcancer
  • Tjocktarms- och ändtarmscancer
  • Livmoderhalscancer
  • Äggstockscancer
  • Akut myeloisk leukemi (en typ av blodcancer)
 2. Hjärt-kärlsjukdomar: Rökning skadar hjärtat och blodkärlen, vilket ökar risken för:
  • Koronar hjärtsjukdom
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke
  • Perifer arteriell sjukdom
 3. Andningsproblem och lungsjukdomar: Tobak skadar lungorna och kan leda till:
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • Kronisk bronkit
  • Emfysem
  • Återkommande lunginflammationer och andra lunginfektioner
 4. Ögonsjukdomar: Rökning ökar risken för katarakt (grumling av ögats lins) och åldersrelaterad makuladegeneration (en ledande orsak till blindhet).
 5. Reproduktiva problem: Rökning kan leda till:
  • Nedsatt fertilitet hos både män och kvinnor
  • Ökad risk för missfall och för tidig födsel
  • Lägre födelsevikt hos nyfödda
  • Ökad risk för plötslig spädbarnsdöd (SIDS)
 6. Minskad benmassa: Rökning kan minska benmassa och öka risken för benskörhet och frakturer.
 7. Tandproblem: Rökning bidrar till:
  • Tandförlust
  • Tandköttssjukdomar
  • Muntorrhet
  • Dålig andedräkt
 8. Hudåkommor: Rökning kan leda till för tidigt åldrande av huden och rynkor, samt öka risken för hudcancer.

Utöver dessa direkta hälsoproblem kan tobaksrökning också:

 • Förvärra astma eller andra existerande hälsotillstånd.
 • Öka risken för tuberkulos och dödlighet relaterad till den.
 • Minska effektiviteten av vissa mediciner.
 • Minska den allmänna hälsan och livskvaliteten.

Det är värt att notera att det inte bara är cigarettrökare som löper risk. Exponering för passiv rökning (andras tobaksrök) har också förknippats med många av dessa sjukdomar, särskilt hos barn och gravida kvinnor.

Att sluta röka eller använda tobak är ett av de mest effektiva sätten att förbättra sin hälsa och förlänga sin livslängd.