Livsstilsrelaterade sjukdomar, ibland kallade välfärdssjukdomar, är sjukdomar som till stor del kan förknippas med hur individer lever sina liv. De är ofta resultatet av en kombination av dåliga kostvanor, brist på fysisk aktivitet, tobaksbruk, överdriven alkoholkonsumtion och andra skadliga beteenden.

Några vanliga livsstilsrelaterade sjukdomar inkluderar:

  1. Hjärt- och kärlsjukdomar: Till exempel hjärtinfarkt och stroke, som ofta är kopplade till faktorer som högt blodtryck, höga kolesterolnivåer, rökning och fetma.
  2. Typ 2-diabetes: Ofta kopplad till övervikt, särskilt bukfetma, och brist på fysisk aktivitet.
  3. Vissa cancerformer: Tobaksbruk kan leda till lungcancer, medan överdriven alkoholkonsumtion kan leda till levercancer. Även dålig kost kan vara en riskfaktor för vissa typer av cancer.
  4. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): Oftast orsakad av rökning.
  5. Fetma: I sig en sjukdom, men också en riskfaktor för många andra sjukdomar.
  6. Osteoporos: Kan påverkas av faktorer som låg kalciumintag, brist på fysisk aktivitet och rökning.
  7. Lever- och bukspottkörtelsjukdomar: Dessa kan påverkas av överdriven alkoholkonsumtion och fetma.
  8. Mentala hälsoproblem: Stress, brist på motion, dålig kost och andra livsstilsfaktorer kan påverka psykisk hälsa.

Många livsstilsrelaterade sjukdomar kan förebyggas genom att göra hälsosammare livsstilsval, som att äta en balanserad kost, motionera regelbundet, undvika tobak och överdriven alkoholkonsumtion, och hantera stress på ett hälsosamt sätt.