Kapitel 1 av 2
Pågående

Kartlägg ditt nuläge

Kartläggningen går igenom fyra viktiga områden för din hälsa – Vila, Mat, Träna och Sova. Du markerar de alternativ som stämmer för dig. Efteråt får du en sammanställning där du ser vilket område som är lämpligt för dig att utveckla.

Kartläggningen tar ca 5 minuter och du kan göra testet flera gånger.

Kapitel Innehåll