När du tolkar resultatet är det bra att du har balans mellan de olika områdena. Har du tex 60% på samtliga områden är det bra och du kan själv välja vilket område du vill gå vidare med.

Blir ditt resultat Vila 60%, Mat 60%, Träna 60%, Sova 20% så bör du snarast börja jobba med Sova som har 20%. Du kan då tex gå tillbaks till testet och se vilka påståenden gällande Sova du inte markerat och börja jobba med dessa.

Har du frågor så tveka inte att skicka ett meddelande till kursens coach.