Kapitel 1 av 2
Pågående

Skölkörteltester

Sköldkörteln sitter under struphuvudet på halsens framsida och tillverkar hormoner som kontrollerar kroppens ämnesomsättning. Alla kroppens celler är beroende av sköldkörtelhormon, och det är viktigt att den fungerar som den ska för att man ska må bra. Omkring 500 000 svenskar är diagnostiserade med sköldkörtelsjukdom. Den vanligaste diagnosen är hypotyreos, vilket är en underfunktion i sköldkörteln. Vid hypertyreos har man tvärtom en överfunktion i sköldkörteln. Det finns även olika varianter av sköldkörtelcancer.

Så fungerar sköldkörteln

Sköldkörteln är en liten fjärilsformad körtel på halsens framsida som producerar två huvudsakliga hormoner: tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), som påverkar nästan alla kroppens funktioner.

Tyreoideastimulerande hormon (TSH) reglerar produktionen av T3 och T4, som i sin tur styr TSH-produktionen, för att hålla nivåerna inom normalområdet (så kallad feedback-reglering). TSH regleras även av hypotalamus i hjärnan som producerar tyreotropinfrisättande hormon (TRH) som stimulerar eller hämmar produktionen av TSH. När TSH-nivån i blodet är hög beror det oftast på att koncentrationerna av T4 och T3 är låga i blodet och tvärt om.

T4 är ett prohormon som består av en aminosyra (tyrosin) och 4 jodatomer. T3 är den aktiva formen av sköldkörtelhormon och bildas, förutom i sköldkörteln, framför allt genom omvandling av T4 till T3 på cellnivå i kroppens organ och vävnader. T4 och T3 transporteras aktivt in i (och ut ur) cellerna med hjälp av specifika transportproteiner.

Enzymerna som är ansvariga för omvandlingen av T4 till T3 kallas dejodaser (D) och det finns tre typer:

  • D1 – finns främst i sköldkörteln, levern och njurarna
  • D2 – finns främst i sköldkörteln, hjärnan, hypofysen och musklerna
  • D3 – omvandlar T4 till reverse T3 (rT3) som är en inaktiv spegelbild av T3 och som fungerar som en broms i systemet. D3 omvandlar även aktivt T3 till T2.

På detta sätt kan celler runt om i kroppen finjustera mängden aktivt sköldkörtelhormon som når receptorerna i cellkärnan. När T3 binder till receptorerna stimuleras produktionen av en mängd olika proteiner som bland annat behövs för normal tillväxt, fettförbränning, energi- och värmeproduktion med mera.

Läs mer på Skoldkortelforbundet.se >>