Sköldkörteltest 1: Hypo – underfunktion

Svara Ja eller Nej på följande påståenden.