Sköldkörteltest 2: Dysfunktionell

Svara så sanningsenligt du kan.