Kapitel 2 av 2
Pågående

Tolkning av resultat och nästa steg

Test 1: Hypo-underfunktion i sköldkörtel

Har du 11 poäng eller mer (över 65%) har du troligtvis en fungerande sköldkörtel. Har du 10 poäng eller mindre (under 65%), rekommenderas att du kontaktar din terapeut på TellUs för rådgivning eller läkare för provtagning.

Test 2: Dysfunktionell sköldkörtel

Här bör du ha alla rätt (7 poäng/100%) för en helt fungerande sköldkörtel. Om du sa JA till något av dessa frågor (mindre än 7 poäng/100%) kan det vara en dysfunktionell sköldkörtel som kan vara orsaken. Kontakta din terapeut på TellUs eller din läkare för rådgivning/provtagning.