Dr Neal Barnard är en av våra favoriter

Dr Neal Barnard är en av våra favoriter (Näringsforskare, bästsäljande författare och en av Amerikas ledande förespråkare för hälsa, näring och högre standarder inom forskning. www.NealBarnard.org)

Han ingår i ett gäng läkare i USA som arbetar för att vi ska hålla oss friska och förebygga sjukdomar.

Han förespråkar en växtbaserad kost som spelar en viktig roll i klimakteriet, för fertilitet. Hur livsmedel påverkar former av cancer, sköldkörteln, typ 2 diabetes, ämnesomsättningen och mycket mer. Han ska arbeta med den nya administrationen i USA för att främja hälsa. I många fall har USA nått längre än vad vi har. Hoppas Sverige följer!

Dr. Neal Barnard is one of our favorites (Nutritionist, best-selling author, and one of America’s leading advocates for health, nutrition, and higher research standards. Www.NealBarnard.org)

He is part of a group of doctors in the United States who work to keep us healthy and prevent disease.

He advocates a plant-based diet that plays an important role in menopause, for fertility. How food affects forms of cancer, thyroid, type 2 diabetes, metabolism and much more. He will work with the new administration in the United States to promote health. In many cases, the United States has gone further than we have. Hope Sweden follows!

Här pratar Dr Barnard om hur du kan öka ditt immunförsvar, för det kan du!

Dr. Barnard talks about how you can buy your immune system, because you can!

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *