FN satsar på att sprida mindfulness i hela världen

Den 17 maj 2019 hölls en konferens i New York där FN hade bjudit in företrädare för mindfulness och emotionell intelligens. Syftet var diskutera hur mindfulness och emotionell intelligens kan bidra till att nå FNs långsiktiga mål.

Insikten som företrädare för FN kommit fram till är att vi alla behöver utveckla vår inre hållbarhet som stöd för att kunna nå de yttre målen. De mål som mindfulness och emotionell intelligens kan bidra till att uppfylla är till exempel hälsa, utbildning, jämlikhet och inkluderande samhällen.

Brittiska parlamentet är igång med att utbilda tusentals nyckelpersoner inom mindfulness som ska bära ut det i offentlig sektor.  15 länder är involverade och 40 är intresserade.

Inre frid ger yttre fred.

En positiv mental empatisk attityd, ett verktyg till livet som leder till fred.

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *