Företag som jobbar med hälsa sparar pengar

Att jobba med livsstilsrelaterad hälsa på ditt företag är en fantastisk idé som kan tillföra stort värde både för de anställda och för företaget som helhet. Här är några steg kring hur vi på Gaia Health kan hjälpa ditt företags hälsa med holistiskt självledarskap och även en uppskattning av de ekonomiska fördelarna som ett företag kan uppleva.

Övergripande upplägg

 1. Målgruppsanalys: Tillsammans identifiera vi om ditt företag kommer kommer att dra nytta av projektet. Detta kan inkludera om ditt företag har hör stressnivå bland de anställda, söker moderna HR-lösningar, eller har hög personalomsättning.
 2. Programstruktur:
  • Introduktionsworkshop: Vi introducera konceptet med holistiskt självledarskap och dess fördelar.
  • Regelbundna sessioner: Veckovisa eller månatliga sessioner som fokuserar på olika aspekter av självledarskap såsom tidshantering, stresshantering, fysisk hälsa och emotionell intelligens.
  • Individuell coaching: Möjligheter till personlig coaching för att anpassa lärdomar och tekniker till varje individs unika situation och behov.
  • Digitala resurser: Webbaserade resurser och verktyg som stödjer de anställdas självledarskapsförmåga.
 3. Följ-upp och utvärdering:
  • Regelbunden feedback: Samlar in feedback från deltagarna för att kontinuerligt förbättra programupplägg och resultatet.
  • Pre- och post-programutvärderingar: Mäter förändringar i arbetsprestation, välbefinnande och engagemang för att demonstrera programmets effektivitet.

Ekonomiska vinster

För att uppskatta de ekonomiska besparingarna för ditt företag som satsar på ett hälsoprogram kan du använda följande utgångspunkter:

 • Minskad sjukfrånvaro: Enligt forskning kan effektiva hälsoprogram reducera sjukfrånvaron med mellan 12% till 36%. För ett företag med 25 anställda, där varje anställd genomsnittligt kostar företaget 2,500 SEK per förlorad arbetsdag i produktionsbortfall och ersättningar, kan besparingarna bli betydande.
 • Ökad produktivitet: Förbättringar i de anställdas fysiska och mentala hälsa kan öka produktiviteten med upp till 10%. Detta översätts direkt till högre output och potentiellt ökade intäkter.
 • Minskade försäkringskostnader: Hälsosammare personal kan leda till lägre försäkringspremier för företagets hälsovårdsprogram.

Låt oss räkna på ett exempel för att ge en ungefärlig uppskattning av besparingarna:

 • Antag att sjukfrånvaron minskar med 20% från 100 sjukdagar per år till 80 sjukdagar per år.
 • Antag att produktiviteten ökar med 5%.

Baseras på de antaganden vi gjort kan här är en uppskattning av de ekonomiska besparingarna för ett företag med 25 anställda efter att ha implementerat ett hälsoprogram:

 1. Besparingar från minskad sjukfrånvaro: Genom att minska sjukfrånvaron med 20%, vilket reducerar antalet sjukdagar från 100 till 80 per år, kan företaget spara cirka 50 000 SEK på grund av färre betalda sjukdagar.
 2. Ökad produktivitet: En produktivitetsökning på 5% för 25 anställda, där varje anställd har en genomsnittlig årsinkomst på 350 000 SEK, skulle generera ett extra värde av cirka 437 500 SEK i ökad produktivitet.

Totalt sett, kombinationen av dessa två faktorer skulle kunna innebära en ekonomisk fördel på cirka 487 500 SEK per år för företaget.

Detta understryker det starka värdet i att investera i de anställdas hälsa, inte bara för deras välbefinnande utan också för betydande ekonomiska vinster för företaget. ​

Låter detta intressant så kontakta mig så ser vi tillsammans hur det ser ut på ditt företag och vilka fördelarna skulle vara att utveckla medarbetarnas hälsa.

Mvh // Simon | 0735-12 14 00 | simon@tellusabouthealth.se

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *