Hälsosamt Ledarskap = Effektivare medarbetare
Du som arbetsgivare skapar förutsättningarna för att dina medarbetare ska må bra. Med oss får du ett koncept kring hälsan och ger dina medarbetare möjligheten att bli friskare och leverera mer.
Kontakta oss
Holistiskt Ledarskap = Ökad lönsamhet
En normal medarbetare levererar mellan 40-60% av sin förmåga. Skapa rätt förutsättningar och du får ut betydligt mer istället för att anställa
Kontakta oss
Holistiskt Ledarskap = Gladare medarbetare
Mår du bättre så gör du ett bättre jobb. Genom att ta bort stress, sömnproblem och dåliga matvanor skapar du rätt förutsättningar för att de ska kunna leverera på sin maximala nivå
Kontakta oss

Holistiskt Ledarskap för en hållbar livsstil!

resultat vi siktar på tillsammans

1 %
Minskad
sjukfrånvaro

Spara pengar för vård, sjukfrånvaro, sjukskrivning och sjuknärvaro

1 %
Ökad
arbetsglädje

Stärker employer brandingstannar och stannar längre hos dig som arbetsgivare

1 %
Ökad
produktivitet

Medarbetarna behålls i arbete och även ökar sin produktivitet

Öka företagets lönsamhet

Den som mår bättre presterar bättre

Du som arbetsgivare skapar förutsättningarna för att dina medarbetare ska må bra.

Ökar du hälsan på din arbetsplats får du ut mer av dina medarbetare både gällande arbetsmiljö, arbetsglädje och ökad lönsamhet vilket gynnar alla!

Tillsammans med oss får du ett helhetskoncept kring hälsa med utbildningar, handledning och ger dina medarbetare möjligheten att utvecklas tillsammans med våra specialutbildade hälso- och livsstilscaocher.

Hälsoboosta dina medarbetare!

Onlineverktyg

Personalen har tillgång till onlineverktyg när det passar dem och verksamheten. Våra coacher lägger upp ett lämpligt, individuellt program.

Grupper

I lärplattformen har man tillgång till grupper där man får hjälp och återkoppling från våra hälsocoacher och terapeuter.​

Forum

I våra forum sker diskussioner mellan medlemmar i plattformen där man hjälps åt att ge tips och råd hur man kommer vidare.

Föreläsningar

Vi håller föreläsningar, online eller på plats, vid arbetsplatsträffar och andra tillställningar utifrån gruppen och individernas nuläge och behov.

Workshops

Våra workshops är mycket populära där vi i mindre grupper går från ord till handling och mycket praktiskt ser till att alla kommer vidare i processen.

Coaching

För medarbetare som behöver extra hjälp finns våra individuella möten med våra hälsocoacher och terapeuter. Dessa möten sker över Zoom, telefon eller på plats.

Vår metod och verktyg

Så här hjälper vi ledare och team

1: Nuläge team

Teamet svarar på frågor och gör en självskattning kring hälsoläget. Intervju med teamledare, chef och HR kring bland annat statistik och önskat läget.

2: Behovsanalys team

Utifrån nuläget tar vi tillsammans med teamledaren fram ett individuellt upplägg och handlingsplan för teamet.

3: Uppstart teamledare

Temaledaren får introduktion och utbildning i verktygen och hur de används med gruppen och individuellt.

4: Uppstart team

Teamet startas upp enligt handlingsplan från behovsanalys och får tillgång till verktyg, grupper, forum och hälsoterapeuter online.

5: Löpande uppföljning

Hälsoterapeuter stöttar online i forum, mail och zoom. Zoom möten hålls i grupp i de olika verktygen där medarbetare tar del av föreläsningar, fördjupningar, frågor och svar.

6: Nuläge team

Efter genomförd handlingsplan görs en uppföljning där vi ser var teamet är i förhållande till starten och hur vi uppnått de önskade läget.

Målinriktat och långsiktigt med Hälsoabonnemang

Mindre

1-49 medarbetare
kr 195
/månad och anställd
 • Verktyg
 • Grupper
 • Självtester
 • Forum
 • Föreläsningar

Medelstora

50-249 medarbetare
kr 175
/månad och anställd
 • Verktyg
 • Grupper
 • Självtester
 • Forum
 • Föreläsningar

Stora

mer än 250 medarbetare
kr 150
/månad och anställd
 • Verktyg
 • Grupper
 • Självtester
 • Forum
 • Föreläsningar

Medarbetare som behöver omstart direkt!

Brons

3 månader
kr 6 000
ex moms
 • Hälsoanalys
 • Livstilsanalys
 • Onlinematerial
 • Hälsoprogram
 • Verktyg
 • 5 Coachtillfällen

Silver

6 månader
kr 10 000
ex moms
 • Hälsoanalys
 • Livstilsanalys
 • Onlinematerial
 • Hälsoprogram
 • Verktyg
 • 10 Coachtillfällen

Guld

12 månader
kr 16 000
ex moms
 • Hälsoanalys
 • Livsstilsanalys
 • Onlinematerial
 • Hälsoprogram
 • Verktyg
 • 20 Coachtillfällen

Du hjälper barn och ungdomar till en hållbar livsstil!

Som företagskund hos oss är du med och bidrar till att skolor och ungdomar i din närhet mår bättre

Webbutbildningar

Skolor får ta del av våra webbutbildningar för sina elever. Lärarna får handledningsmaterial så att dom kan stötta på plats.

Föreläsningar

Tillgång till föreläsningar, grupper, forum i vår lärplattform. Våra terapeuter stöttar och coachar och håller föreläsningar.

Workshops

Ett bra sätt att skapa engagemang i sin egna hälsa är workshops. Vi åker ut till skolorna och håller i workshops där syftet är att konkret hjälpa att genomföra stegen mot bättre hälsa.