Köpvillkor

banking-card-credit-card-1332191

ANMÄLAN

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till och betalt den på vår hemsida får du en bekräftelse av oss på sidan, via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Kallelse till kurs skickas ut senast två veckor före kursstart.

OBS! Anmälan är bindande.

ANTAGNINGSKRITERIER

Godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.
Yrkesutbildningar: Slutförd gymnasieutbildning eller minst 20 år
och 2 års arbetslivserfarenhet.
Kortare kurser: Fyllda 18 år.

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta oss i god tid före kursstart. Våra fysiska kurser och utbildningar kräver obligatorisk närvaro. TellUs About Health förbehåller sig rätten att stänga av elev som befinns olämplig för vald kurs/utbildning.

KURSMATERIAL

Kursmaterial kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

INSTÄLLD KURS

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

ÅNGERRÄTT

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kontaktar du oss. Uppge datum för kursen och kursnamn samt dina personuppgifter. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

AVBOKNING/OMBOKNING

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med kurs/utbildningsstart.

Om deltagare återtar/ombokar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/utbildning, tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande/ombokning senast 14 dagar före kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senare än 14 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senast 30 dagar före utbildningsstart en avgift på 10 % av kursavgiften
  • Vid återtagande/ombokning senare än 30 dagar före utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning samma dag som utbildnings/kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.

FÖRSÄKRING

Elever under utbildning hos TellUs About Health omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under obligatorisk extern praktik inom Sverige.

ÄNDRINGAR

TellUs About Health förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

INTYG, DIPLOM OCH BETYG

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Diplom/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos TellUs About Health i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Eventuell frånvaro som t ex sjukdom samt underkända moment behöver tas igen/kompletteras. Detta sker i samråd med skolan och skall slutföras inom ett år.

FILMNING, FOTOGRAFERING ELLER LJUDINSPELNING

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

ÖVRIGA FRÅGOR

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor,

KLARNA

I samarbete med Klarna erbjuder vi följande betalsätt när du anmäler dig till en av våra kurser/utbildningar :

  • Kortbetalning – VISA & MasterCard
  • Direktbetalning – via internetbank
  • Faktura – 14 dagar
  • Delbetalning – Tillsammans med Klarna erbjuder vi dig som kund att dela upp betalningen upp till 24 månader räntefritt. Ansök och få svar direkt.

Sedvanlig kreditprövning kommer att ske.

Mer information om Klarna och Klarnas betalsätt hittar du på: Klarna Checkout
Läs mer: Allmänna villkor
Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

VILLKOR OCH PERSONUPPGIFTSHANTERING

TellUs About Health är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av TellUs About Health och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till TellUs About Health, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring.

Som kund hos TellUs About Health har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.

Genom att godkänna TellUs About Health´s personuppgiftshantering samtycker du till att dina person- och adressuppgifter får användas av TellUs About Health och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.

Läs mer om vår Integritetspolicy