Mentala hälsofördelarna om du bor när grönområden

Studien “More green, less depressed: Residential greenspace is associated with lower antidepressant redemptions in a nationwide population-based study” undersöker sambandet mellan bostadsnära grönområden och användningen av antidepressiva läkemedel i Sverige. Genomförd av forskare från bland annat Stockholms universitet och Karolinska Institutet, analyserades data från över 100 000 individer mellan 2013 och 2016, där deras närhet till grönområden och deras antidepressiva recept registrerades.

Huvudsakliga fynd:

  1. Närhet till grönområden och användning av antidepressiva: Personer som bodde inom 50 till 500 meter från grönområden hade betydligt mindre sannolikhet att förnya befintliga antidepressiva recept. Särskilt grönområden inom en 50-meters buffertzon runt bostäder var starkt förknippade med en minskning av nya antidepressiva recept.
  2. Mätning och analys: Forskarna använde högupplösta geografiska informationssystem för att kvantifiera grönområden runt deltagarnas bostäder. De mätte grönområden på olika avstånd (50m, 100m, 300m och 500m) och korrelerade dessa med data från det svenska nationella receptregistret för antidepressiva läkemedel.
  3. Justeringar för demografiska och socioekonomiska faktorer: Studien justerade för flera demografiska och socioekonomiska faktorer, inklusive ålder, kön, inkomst, utbildningsnivå, arbetssituation, familjesituation, genomsnittsinkomst i området samt säkerhet i området, liksom miljöfaktorer som luftföroreningar.
  4. Statistiska modeller: Tre statistiska modeller användes för att analysera data. Den första modellen var ojusterad, den andra justerade för grundläggande demografiska faktorer, och den tredje inkluderade alla variabler. Resultaten var konsekventa över modellerna, vilket förstärkte sambandet mellan grönområden och lägre användning av antidepressiva.
  5. Implikationer för stadsplanering: Resultaten betonar vikten av att integrera grönområden i stadsmiljöer. Studien föreslår att ökande grönområden i bostadsområden kan vara en effektiv strategi för att förbättra mental hälsa och minska behovet av farmaceutiska behandlingar för depression.
  6. Folkhälsa och hållbarhet: Författarna förespråkar policyer som skyddar och utökar urbana grönområden som en del av bredare folkhälso- och hållbarhetsinsatser. De framhåller behovet av en miljöpsykiatrisk ram som integrerar hälsopolitik och miljöpolitik med stadsplanering.

Studien ger starka bevis för de mentala hälsofördelarna med bostadsnära grönområden och betonar potentialen för naturbaserade lösningar i stadsdesign för att förbättra allmänhetens välbefinnande.

För ytterligare detaljer, kan du läsa den fullständiga studien publicerad i “Landscape and Urban Planning”​ (Mad In America)​​ (Diva Portal)​.

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *