Närhet till grönområden kan förbättra sömnkvaliteten

Studien “Green sleep: Immediate residential greenspace and access to larger green areas are associated with better sleep quality, in a longitudinal population-based cohort” undersöker sambandet mellan närhet till grönområden och sömnkvalitet. Genomförd av forskare från Stockholms universitet och Karolinska Institutet, analyserade studien data från 19 375 individer över en period mellan 2014 och 2018.

Huvudsakliga fynd:

  1. Närhet till grönområden och sömnkvalitet: Resultaten visade att individer som bodde nära grönområden, särskilt inom 50 och 100 meter från deras bostäder, upplevde färre sömnsvårigheter. Denna effekt kvarstod även efter justering för demografiska och socioekonomiska faktorer samt livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet och arbetssituation​ (Read by QxMD)​​ (Stockholms universitet)​.
  2. Effekt av större grönområden: För personer som var fysiskt aktiva eller inte hade en förvärvsarbete, visade även grönområden längre bort (300, 500 och 1000 meter) positiva effekter på sömnkvaliteten. Detta tyder på att tillgång till större grönområden kan bidra till bättre sömn, beroende på individens rörlighet och livsstil​ (Read by QxMD)​​ (Stockholms universitet)​.
  3. Metodologi: Forskarna använde högupplösta geografiska informationssystem för att kartlägga grönområden runt deltagarnas bostäder. Sömnkvaliteten bedömdes genom självrapporterade data insamlade i den svenska longitudinella arbetsmiljöundersökningen (SLOSH). Sambandet mellan grönområden och sömn analyserades med hjälp av multilevel general linear models​ (Read by QxMD)​​ (Stockholms universitet)​.
  4. Implikationer för stadsplanering: Studien betonar vikten av att inkludera grönområden i stadsplaneringen för att förbättra folkhälsan. Forskarna föreslår att ökad tillgång till grönområden nära bostäder kan vara en effektiv strategi för att förbättra sömnkvaliteten och därmed allmän välmående​ (Stockholms universitet)​.

Studien ger starka bevis för att närhet till grönområden kan förbättra sömnkvaliteten och lyfter fram potentialen för grönområden i stadsplanering som en viktig folkhälsoåtgärd.

För ytterligare detaljer, kan du läsa den fullständiga studien publicerad i “Environmental Research”​ (Read by QxMD)​​ (Stockholms universitet)​.

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *