TellUs nätverk

William Shakespeare
”One touch of nature makes the whole world kind”
Eckhart Tolle
"Vad du kämpar emot, förstärker du, och vad du motstår, kvarstår."
Nalle Puh
Vi tror att det är viktigt med mål i livet och den mening du skapar på egen hand för om ”man inte vet vart man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram”
Eckhart Tolle
“I have lived with several Zen masters -- all of them cats.”
Eckhart Tolle
"Den främsta orsaken till olycka är aldrig situationen i sig utan dina tankar om den."
Sören Kirkegaard
”Sanningen är inte vad du säger, inte vilka kunskaper du kan stoltsera med, vilken moral du påstår dig ha eller vilka teorier du lutar dig mot. Den enda sanning som finns är dina handlingar. Det du gör, gör dig till den du är”
Martin Seligman
”Livet tillfogar samma bakslag och tragedier på optimisten som på pessimisten, men optimisten står emot dem bättre.”
Föregående bild
Nästa bild

Kom med i vårt nätverk och gör skillnad

TellUs About Health vill tillsammans med dig skapa förändring genom information och kunskap kring hur man själv kan påverka sin egen hälsa och samtidigt vara med och bidra till miljöns bästa.

Vi vill sprida ett hoppfullt budskap som följer med den här kunskapen om hur vår livsstil och våra val påverkar oss, ett intresse som växer hos allmänheten. Det finns ett stort behov av fakta och kunskap och det kommer löpande ny forskning som visar hur man själv kan påverka sin hälsa. En växtbaserad kost är oftast överlägsen mediciner då det gäller att förebygga och behandla våra sjukdomar, det handlar om att vi själva tar ansvar.

Vi vill med detta verktyg inspirera privatpersoner, företag, föreningar och organisationer att välja en hälsosammare livsstil, på ett enkelt och naturligt sätt, där man inte behöver vara läkare eller forskare för att kunna ta till sig innehållet och tar kontroll över sin hälsa.

Vi packar nu våra resväskor inför denna spännande resa och söker medresenärer som vill vara med och skapa riktig förändring och en bättre värd för oss alla att leva i.

// TellUs About Health

Detta är TellUs About Health

TellUs About Healt är ett nätverk av professionella, kompetenta och erfarna kostrådgivare, terapeuter och hälsocoacher. Vi jobbar utifrån ett holistiskt synsätt baserad på beprövad erfarenhet och senaste forskning inom hälsa.

Vi skapar förutsättningar för individen att på naturlig väg uppnå sin optimala hälsa och erbjuder våra tjänster till privatpersoner, företag, föreningar och organisationer.

Våra värderingar

Vi anser att man bör titta på orsaken till våra hälsoproblem, inte bara på symptomen och dämpa den, då kommer problemet att kvarstå. Det kallas etiologisk synsätt som fokuserar på sjukdomars orsaker och uppkomst och ställer frågan varför.

Vår grundsyn på optimal hälsa är att alla människor själv är ansvarig för att ge kroppen bästa möjliga förutsättningar att hålla sig frisk och att det ska vara i balans med planetens bästa.

Vem kan bli en TellUs:are

För att ingå i TellUs nätverk måste du vara minst 30 år gammal och ha ett eget företag. Du måste ha ett holistiskt synsätt och jobba som funktionsmedicinsk terapeut, livsstilsrådgivare, kostrådgivare, dietist, hälsocoach och ha adekvat utbildning inom dessa områden.

Du ska dela våra grundläggande värderingar och kommer genomgå en antagningsprocess hos oss.

Vi letar alltid efter passionerade, kompetenta och sköna människor som vill ingå i TellUs nätverk som tillsammans med oss kan hjälpa fler att uppnå optimal hälsa och skapa positiv förändring.

Detta vill vi

- Alla ska ha rätt att förbättra sin hälsa
- Att individens hälsa går i samklang med planetens hälsa
- Alla ska ges möjlighet till grundläggande kunskap om hälsa och vägen dit
- Alla ska ta eget ansvar för att ge sin kropp och knopp optimala möjligheter till naturlig hälsa
- Att läkemedels- och och matindustrin ska inte ha ensamrätt gällande information kring vad som är bra för oss

tellusabouthealth.se

Vårt verktyg och hälsoplattform är navet i nätverket där kunder och TellUs:are möts digitalt. Det är ett verktyg att förmedla kunskap och insikt samt digitalt koppla ihop oss med kunder för individuella konsultationer.

Hälsoplattformen driver försäljning och skapar kundkontakter vilket möjliggör merförsäljning för TellUs:are.

I hälsoplattformen finns kurser, grupper, forum, blogginlägg och föreläsningar som man som kund tar del av. Via dessa verktyg får vi kontakt med kunder för individuell, fördjupad konsultation.

Kostar det att vara med i nätverket

Det kostar inga pengar att vara med i nätverket men vi vill ha ditt engagemang, entusiasm och glada humör. Vi vill även att du arbetar för att få in mer kunder till oss alla.

Vi bidrar alla till intäkter som genereras genom nätverket som täcker våra gemensamma kostnader.

Tillsammans hjälps vi åt i nätverket att skaffa kunder och skapa lönsamhet!

Gratis för skolor

Flera av våra tjänster är gratis för skolor. Detta är en grundtanke med vår verksamhet att det ska i största möjliga mån vara gratis för skolor och arbetet finansieras av våra företags- och privatkunder där vi alla är med och bidrar.

Skolan behöver hjälp med att skapa insikt hos våra ungdomar när det gäller hälsa. Det är alldeles för många energidrycker, självskadebeteenden, dåligt självförtroende och neuropsykiatriska tillstånd där ungdomarna inte har en aning om hur detta ska hanteras och inte ens vet att det kan åtgärdas!

Hur får jag betalt för det jag gör

En grundförutsättning är att du har eget företag med en fungerande verksamhet. Är du med i nätverket fortsätter du som vanligt med din egna verksamhet parallellt. Hälsoplattformen och nätverket hjälper alla till att skaffa kunder. Du har tillgång till hälsoplattformen och kan visa upp dig och erbjuda dina tjänster. Det kan vara konsultationer över Zoom, telefon eller fysiska möten där du bor. Du kan även erbjuda föreläsningar och workshops. TellUs har enhetliga priser för våra olika tjänster och i samråd med oss centralt kommer du överens om din provision.

TellUs About Health kommer även centralt marknadsföra hälsoplattformen och nätverkets tjänster på olika webbsidor samt även genom vanlig försäljning gentemot företag. Som enskild företagare på en ort är det svårt att kunna jobba med större kunder som har kontor och verksamhet på fler orter. Detta kommer vi i nätverket kunna erbjuda tillsammans!

Du kan även skapa kurser inom hälsa som vi efter godkännande lägger upp i hälsoplattformen. Vi hjälper till med själva utformningen av kurserna. Framtagande av kurser sker via Zoom och du är även välkommen till oss i Göteborg om det ska spelas in föreläsningar, presentationer, ljudfiler mm där vi har utrustning, studio och green screen mm.

Låter det intressant?

Hör av dig för ett förutsättningslöst möte så träffas vi online, över telefon eller på plats i Göteborg för en kaffe/the och lär känna varandra.